Cercle per al Coneixement
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País

Creatividad

Ciencia

Redes

Territorio

Estrategia

Pensamiento

Diseño


Convocatorias, actividades, sugerencias...

interACC1Ó´09
Actividad sugerida por Joan Mayans Planells 
28/10/2009 - [l'espai per la innovació i la internacionalitzacio]

El proper 28 d’octubre es reuniran a Barcelona més de 3.000 empreses ambicioses. Sota el paraigües d’interACC1Ó’09, la segona edició de l’esdeveniment empresarial de referència que organitza ACC1Ó, es produirà una alta concentració d’ambició, valentia i ganes de descobrir noves oportunitats de negoci, reals i tangibles, per a l’empresa. Oportunitats reals a mercats internacionals. Oportunitats tangibles de transferència tecnològica. Oportunitats pràctiques per millorar la competitivitat de l’empresa.

Enllaços:
· Web d'interACC1Ó
· Article sobre interACC1Ó al Cercle per al Coneixement


El Cercle per al Coneixement es una comissión de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País para al fomento de la economía i la sociedad del conocimiento.

Nit del Cercle

Especial Ética