Cercle per al Coneixement
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País

Creatividad

Ciencia

Redes

Territorio

Estrategia

Pensamiento

Diseño


Convocatorias, actividades, sugerencias...

FesInternet
Actividad sugerida por Joan Mayans Planells 
2/5/2006 - [Hasta el 17 de mayo]

El dia 2 de maig comença la segona edició de FesInternet, que és la campanya de visibilització, projecció i promoció de les TIC més important que posa en marxa el govern català, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del DURSI.

Aquest cop, el lema que presideix la campanya és Internet és fàcil, és útil, mostrant el caràcter promocionador de l'activitat, essent-ne els objectius bàsics:

- Apropar la xarxa a les persones
- Incidir en la facilitat per accedir-hi i en la seva utilitat en àmbits molt diversos (pensant, doncs, en persones de molt diversa condició i, per tant, amb interessos igualment diversos)
- Fer notar els avantatges evidents que té, tant a nivell personal com laboral
- Plantejar l’apropament a Internet i l’alfabetització digital com una cosa fàcil i amena

El programa d'activitats és obert i col·laboratiu i pot afegir-s'hi qualsevol iniciativa TIC des del web de FesInternet, a www.fesinternet.cat.


El Cercle per al Coneixement es una comissión de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País para al fomento de la economía i la sociedad del conocimiento.

Nit del Cercle

Especial Ética