Cercle per al Coneixement
Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País

Creativitat

Ciència

Xarxes

Territori

Estratègia

Pensament

Disseny

[Espai personal al Cercle de]:
Antoni Garrell Guiu


El meu TWITTER: @antonigarrell
 Informació personal
Antoni Garrell Guiu
Membre fundador del Cercle per al Coneixement
President de la Junta Directiva 2004-2007
Secretari General de la Junta Directiva 2001-2004
És membre de l'Àmbit Àmbit EMPRESA
És membre de l'Àmbit Àmbit CIÈNCIA
Viu a Barcelona
Treballa a Fundació FUNDIT (entitat titular de l'Escola Superior de Disseny ESDi) (Sabadell). És Director General

 Breu C.V.
Enginyer Industrial per la UPC (1975), Màster en Gestió i Administració, i estudis de doctorat en Sistemes de Suport en la Presa de Decisió. Especialitzat en gestió complexa i innovació.

Des de 1975 ha desenvolupat una intensa activitat professional tant en la consultoria organitzacional i estratègica com en l’àmbit de la tecnologia computacional aplicada a la producció, la gestió, el marketing i els continguts, ocupant diverses posicions en empreses com Arthur Andersen, Calfinsa, La Caixa, i en la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle de la que fou Director General. Forma part de diversos consells d’administració i assessorament d’empresa. Actualment és Director General de la Fundació per ESDI.

Ha acompanyat l’activitat professional amb una significativa tasca acadèmica, ha impartit classes i conferencies en diverses universitats en diversos països, ha dictat ponències en congressos internacionals sobre competitivitat i innovació, participa en programes de radio, i és autor de més de 500 articles sobre temes tècnics, econòmics i d’opinió, de llibres sobre temes de disseny, sistemes digitals i multimèdia, tals com: Disseny de Sistemes Digitals (1992); Multimèdia Motor de Progrés (1997); Sistemes Digitals i Sistemes Programables (1998), Introducció al disseny (1999); El futur del disseny (1999); La Societat del coneixement una oportunitat per Catalunya, reptes e instruments (2002). Fou fundador de la Revista Tecnològica INPUT, i és director de la col•lecció Papers per a debat.

Ha rebut diversos reconeixements entre altres: membre d’honor de l’associació USI, del Cercle Tecnològic, Chip d’or per Onda Cero, i premi a la Comunicació en Societat del Coneixement per UNIACC-Chile.

Quant a l’activitat institucional ressalta: representant del Parlament de Catalunya a la U.O.C. (des de 2005); Membre del Consell pel Comerç, l’artesania i la Moda de Catalunya (des de gener 2010); membre del ple de la Cambra de Sabadell (des de 2006); Membre del Comitè econòmic de Fira Sabadell; Vocal del Conssell Ciutat de Sabadell; patró i Vicepresident primer de la Fundació Real Monestir de Poblet (2003); Patró de la Fundació Cercle per al Coneixement, de la Fundació d’estudis socials CIREM, i de fundació Catalunya – Europa, Secretari del Patronat de la Fundació Indicis Sostenibilitat i canvi climàtic . President de la Germandat de Poblet; president del consell assessor del Cercle per el Coneixement; conseller de l’assemblea General de la Caixa Sabadell per designació del Ajuntament de Barcelona (Abril 2009). Membre del Comitè d’honor del Institut Catalunya Àfrica, Membre del Club de Roma; anteriorment fou patró de la Fundació FUNITEC, de la Fundació Universitat Ramon LLull, i president del seu Consell executiu, patró de la Fundació Viure la Mediterrània; secretaria f¡general i president de l’associació Cercle per el Coneixement (del 2001 al 2007).

------------------------------------------------

Industrial Engineering Degree at the UPC (1975), Master in Business Administration and Doctorate in Suport Systems in Decision-taking.

Since 1975 he has developped an intense professional activity both in organizational and strategical consultory and in computational tecnology applied to production, direction, marketing and contents. He has occupied divers positions in companies like Arthur Andersen, Calfinsa, J.R. Security Systems, La Caixa, and in the Foundation "University and Tecnology la Salle", where he was General Director. He has taken part of different administrative and advisory business councils and at present he is the General Director of the Foundation for ESDI.

He has combined his professional activity with a significant academical task: he has given lessons and conferences at many universities, author of more than 400 articles about tecnical, economical and opinion issues, and books about design, digital systems and multimedia, such as: Design of Digital Systems (1992), Multimedia, the motor of progress (1997); Digital Systems and Programmable Systems (1998), Introduction to Design (1999), The futur of Design (1999); The Society of Knowledge, an opportunity for Catalonia, challenges and instruments (2002). He is also the founder of the Tecnological Magazine INPUT and director of the collection "Papers to debate".

He has received various awards; among them: member of honor for the USI Association and for the Technology Circle, "Gold Chip" and Award to the Communication in the Society of Knowledge through UNIACC - Chile.

In relation to his institutional activity, the most remarcable charges are the following: membre of "ple of Sabadell's Cambra", patron of the Foundation "Royal Monastery of Poblet", patron of the Foundation "Living the Mediterranean", Patron of the Foundation "CIREM", and patron of the Foundation "Circle for the Knowledge", Member od Roma' Club; Beforehand he has been patron of the Foundation FUNITEC, patron of the Foundation University Ramon Llull, and president of its Executive Council. At present he is the president of the Confraternity of Poblet, president of the Association Circle for the Knowledge and a representative of the Parliament of Catalonia at the U.O.C. Continguts al web del Cercle
[ref]Capital humà i futur (29/09/2011)
[ref]Sense universitat no hi ha competitivitat (01/10/2010)
[ref]Productivitat, innovació i internacionalització (07/05/2010)
[ref]El disseny una clau del futur (17/06/2009)
[ref]Alinear capacitats empresarials i oportunitats (29/03/2009)
[ref]El llegat d´ANTONI FARRÉS (13/02/2009)
[ref]Exportar: eficaç Lluita contra l´atur (24/12/2008)
[ref]Prioritat: L’ocupació (01/12/2008)
[ref]Washington no és Bretton Woods (14/11/2008)
[ref]Cal escoltar les bones noticies (21/09/2008)
[ref]Sense recursos el desenvolupament es retalla (07/08/2008)
[ref]Amb crisi o desacceleració cal mirar el futur (06/05/2008)
[ref]El disseny: l’element Clau de la competitivitat empresarial. (05/05/2008)
[ref]Problema número 2: L’energia (31/03/2008)
[ref]Problema número 1: L’aigua (24/03/2008)
[ref]Diseño Multidisciplinar: Una profesión indispensable. (14/03/2008)
[ref]La força del PSC. (10/03/2008)
[ref]Clima i Demografia (26/12/2007)
[ref]El repte de la gestió del coneixement (13/12/2007)
[ref]TIC i Productivitat (08/12/2007)
[ref]Infraestructuras: Vías al futuro (03/11/2007)
[ref]L´accés a la informació: un element diferencial (12/09/2007)
[ref]Es requerit menys triomfalisme (03/07/2007)
[ref]Los nuevos titulados ante las exigencias de la economía global (16/06/2007)
[ref]Velocidad, Obsolescencia y globalización (30/05/2007)
[ref]Comprenent el canvi Climàtic: causes i desafiaments (17/05/2007)
[ref]CIENTÍFICS, TECNÒLEGS i DISSENYADORS DAVANT DEL CANVI CLIMÀTIC (14/04/2007)
[ref]La Societat Civil: Clau per l´esdevenidor (25/03/2007)
[ref]La competitivitat al segle XXI requereix una societat lliure i amb accés obert al coneixement. (19/11/2006)
[ref]Globalització i competitivitat: un repte que no es nou (27/10/2006)
[ref]Del Cidem a Sodena, de Barcelona a Pamplona (09/10/2006)
[ref]¿EXISTEIX LA UNIÓ EUROPEA? (28/08/2006)
[ref]Immigració i dret de vot (21/08/2006)
[ref]Amb el nou Estatut cal obrir una nova etapa (18/06/2006)
[ref]17 de maig, diada d´Internet: Un dia de celebració o d’acció? (14/05/2006)
[ref]El futur sols és possible amb els joves (06/04/2006)
[ref]Espanya perd eficiència en l’ús de les T.I.C. (05/04/2006)
[ref]L’actitud dels professionals de l´antic Grup Auna: Un exemple d’esforç i preparació (29/03/2006)
[ref]Productivitat la clau per la competitivitat (24/03/2006)
[ref]Ciència i empresa: un binomi que hauria de funcionar simbiòticament (27/02/2006)
[ref]Complir o no complir Lisboa 2000 (08/02/2006)
[ref]Espanya, la novena per la cua (09/12/2005)
[ref]És justificable mantenir l´activitat basada en la subvenció? (28/10/2005)
[ref]Arrel de la possible fusió de Gas Natural i Endesa: una visió des de la societat civil (10/10/2005)
[ref]Missatge d´ Antoni Garrell, president del Cercle per al Coneixement (20/07/2005)
[ref]Els desafiaments de la globalització a l’inici del segle XXI (19/07/2005)
[ref]Ell llibre digital Intel·ligent: La nova eina per millorar el procés d’aprenentatge (18/05/2005)
[ref]A propósito de “la década del conocimiento (2005-2015)”, Propuesta por Jordi Pujol (24/10/2004)
[ref]Immigració a Catalunya (15/05/2004)
[ent]Entrevista a Antoni Garrell (11/04/2006)
[ent]Entrevista a Antoni Garrell (15/03/2005)
[res]El Repte de la formació ocupacional i continuada (13/05/2008)
[res]Oberts al coneixement per assolir la competitivitat en un mon global (25/04/2007)
[res]Identidad Local v/s Identidad Global en el arte, diseño y arquitectura: Conferencia inauguración Facultad de Arte, Diseño y Arquitectura. UNIACC (30/03/2006)
[res]Sopar amb Jordi Pujol - article d´Antoni Garrell (13/01/2004)
[res]La cultura digital (22/10/2001)
[est]Societat del Coneixement:Els reptes de les Societats prosperes (02/04/2004)
[pos]Reinventar-se i aconseguir la continuïtat de la Ciència Empresa (21/07/2011)
[pos]Impulsar el creixement, articular la B-30 (27/04/2011)
[pos]La indústria motor de futur (23/12/2009)
[pos]La tecnologia: Una realitat present a Catalunya i garantia del futur (23/03/2009)
[pos]En front la crisi capital humà (11/03/2009)
[pos]100 milions de nous llocs de treball (23/01/2009)
[pos]Tecnologia i disseny palanques de progrés (27/11/2008)
[pos]No oblidem els autònoms! (19/10/2008)
[pos]Dèficit comercial i competitivitat Industrial (03/09/2008)
[pos]Set eixos per vertebrar el Futur (12/07/2008)
[pos]Cal dir SI a Europa (18/06/2008)
[pos]Pla per superar la crisis econòmica: Insuficient (21/04/2008)
[pos]La indecisió Condiciona les politiques i la construcció del futur (06/03/2008)
[pos]Inflació desbocada: solucions pendents. (03/01/2008)
[pos]Aigua, energia i mobilitat (20/12/2007)
[pos]La clau està en la demanda (17/11/2007)
[pos]Inflació i projectes de país (05/11/2007)
[pos]El Prat, satèl·lit de Barajas (04/10/2007)
[pos]Indústria i energia (03/09/2007)
[pos]Cal afrontar les Infraestructures sense més demores (27/07/2007)
[pos]Competència, productivitat i ADSL (27/07/2007)
[pos]Es necesario más apoyo a los creativos (21/03/2007)
[pos]XINA: CENTRES DE RECERCA I INNOVACIÓ. (24/02/2007)
[pos]La importància de la Gestió del Disseny. (29/01/2007)
[pos]Ni Espanya ni Catalunya assoleixen que els avanços científics es tradueixin en PIB (19/01/2007)
[pos]Cal crear un pol de recerca i innovació de referència mundial (31/12/2006)
[pos]No es pot baixar la guàrdia: Cal més recolzament a la recerca i la Industria (04/12/2006)
[pos]Catalunya i l’economia del coneixement (09/10/2006)
[pos]Manresa i el repte de la competitivitat (01/10/2006)
[pos]La política condiciona el desenvolupament de l´Economia del Coneixement (26/06/2006)
[pos]Creixement espanyol i asimetria Europea en Innovació (31/05/2006)
[pos]Espais d´innovació i aprenentatge en les organitzacions (17/05/2006)
[pos]Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació a Presidència: Reconeixement de la seva importància o assignació en la interinitat? (17/05/2006)
[pos]El preu del petroli i l’energia nuclear. (23/04/2006)
[pos]`Pragmatisme` o `el tot o res`: una dicotomia pel nou Estatut de Catalunya (09/03/2006)
[pos]Ens cal un estatut per impulsar la societat i l’economia del coneixement! (24/11/2005)
[pos]Societat del Coneixement: i el nou Estatut de Catalunya (03/11/2005)
[]Sense ètica personal no hi ha ètica empresarial (08/04/2013)

 Activitats del Cercle
Fòrum de la Innovació
Especial 12x12:

 Intervencions en els debats del Cercle
Debat sobre el projecte de Llei de Ciència
ES POSIBLE UNA LLEI DE LA CIENCIA SENSE AMB LA LEY DE LA CIENCIA DE L´ESTAT?
data reunio presencial tema llei Ciencia
Per la elaboració del document final

 Últimes entrades al bloc personal
La incertesa política no pot eliminar oportunitats
No donem valor a la innovació
Sense dimissions no hi ha futur
Un món sense reflexió serena
Mobile World Congress, porta al futur
Muriel, el somriure acollidor
No es pot perdre cap finestra d?oportunitat
Moments excepcionals, decisions excepcionals
Les grans ciutats no són la solució
Fer-ho bé no vol dir renunciar a l?excel·lència
Ens hi va el futur
Pressing CUP o Pressing Mas?
Més competitivitat és més progrés social
I si es pensés en les persones?
I si es pensés en les persones?
És moment de dir com s?ha de fer
Estem perdent la finestra d?oportunitat
ARA SÍ. Cal anar a votar
27-S, plebiscit o eleccions parlamentàries?
L?ocupació millora, les possibilitats de futur no
La divergència entre macro i micro
Grècia: problema de confiança (i no sols a Grècia)
No es pot fagocitar la societat civil
Ciu: un trencament anunciat
Quan els vents bufen a favor, cal aprofitar-ho
Van caure perquè és cregueren déus
Ara és el moment del canvi en profunditat
24 de maig: Objectiu recuperar futur
El futur a les mans de tots, no sols dels indecisos
Més enllà de la Catalunya oficial, el cor també batega
Per Sant Jordi: ?Viatge als països del cotó? d?Erik Orsenna
El treball crea progrés col·lectiu i futur esperançador
La ciutat que jo vull
Administracions Locals: Incentivar o frenar l?activitat
Eleccions: Programes de futur o demagògia
Un passat d?especuladors i ?dinamitzadors econòmics?
Sense treball, sense progrés col·lectiu, el futur és impossible
El procés català i la crisi demanda nous lideratges
Sense sorpreses. Seguint amb el guió previst
El procés tocat i quasi enfonsat?
2015, És hora doncs de fer i fer-ho bé
Vernís de Nadal?
Hi ha capacitat per enfortir el pes industrial
Ara sí: Mas marca el full de ruta
Philae i el fi de la hivernació industrial
Unitat respectant la diversitat?
Pèrdua de sobirania
Hi ha capacitat per superar la complexitat
L?hora de la societat
Castor y el valor de lo público
Innovació i Polítics
¿Recuperación? Si, pero excesivamente frágil
Demà serà millor
Societat civil i formació
9N i l?essència democràtica
Reactivación económica y paro (II)
Reactivación económica y paro (I)
EPA: la industria aporta empleo estable
Parcs de producció i formació simbiòtica
9N i la importància del camí per endavant
Els ciutadans en segon lloc
Canvi de cicle i violència
Sense infants no hi ha futur
Esperant el Women 360º Congress
Respectar els sentiments i la raó és construir futur
25 de mayo y abdicación
Per crear ocupació no és suficient BCN World
Europa, un nou paisatge
Recursos financieros: indispensables pero no suficiente
Més que dir, el que cal és fer
Separats no és millor que junts
Objetivo: generar más y mejor ocupación
No sols parlem d?independència
Es el rápido quien se come al lento
La legitimitat sols la pot atorgar les urnes
Estudiar per treballar. Treballar per competir
A Catalunya hi ha un problema, a Espanya també
El valor del disseny
La competitividad requiere política industrial
Marginar els joves és morir
Taxes i impostos: Fre a la recuperació?
Excloent als joves no hi ha futur
2014: Res pot ser igual
Més enllà de la crítica: Barcelona és palanca de futur
Desembre 2013 ? Novembre 2014
Canviar per evitar l?autodestrucció
És l?hora d?innovar per competir
No és la estupidesa
Privacitat, objectiu gairebé impossible
Recuperació, l?hora de l?emprenedoria
Creixement sense treball: Possible però no desitjable
Múltiples raons mouen als catalans
Podem fer-ho!
El cost de l?energia, factor de no competitivitat
La clave: ser competitivo en un mundo global
El sud d?Europa, nou barri d?Àsia?
És requerit reindustrialitzar el país
Refinanciar la deuda a corto no es una solución
El cost laboral no és la clau
Un deute extern inassumible
Per terra, mar i aire
Amb atur no hi ha futur
Insuficient teixit productiu per a 6 milions d?aturats
La crisi política frena la recuperació econòmica
Potenciar la Indústria és generar ocupació
Actuar amb coherència, treballar per l?eficiència
Sense ètica personal no hi ha ètica empresarial
Les empreses globals i els senyors feudals
Punt sense retorn?
Tecnologia i Futur
La reindustrialització és possible i necessària
Els sorolls dèbils
Immersos en una espiral destructiva
Iberia: ser o no ser empresa global
Són les empreses i els emprenedors els qui creen ocupació
El Disseny palanca de futur
No anem bé, és hora de dir prou
Allunyats de la realitat
S?inicia 2013, cal confiança
Cal un govern que es centri en els ciutadans
Dialogar per assolir canvi real
Complexa però imprescindible governabilitat
Difama, que algo queda
Tram final de campanya, propostes o demagògia?
Sobra demagogia y faltan propuestas
(Re)Torna la indústria?
Recolzar l?emprenedor: obligació indefugible
Percepcions divergents
20N fin de la interinidad. Trazar la ruta colectiva
Plan Marshall 2
Temps preterits i esdevenidor
Indignats o compromesos?
Hem gastat més del que podíem
Equilibri present i futur
Impulsar el creixement, articular la B30
Crisis y proceso creativo
Fer més amb menys
La taxa d?atur exigeix nou lideratge
El binomi Públic ? Privat
Un desenvolupament més sòlid i sostenible
Enfront de l?atur iniciativa.
Petrodependència
ALCADE FARRÉS: CAMINANT CAP EL FUTUR
Trias: mirant el futur
Nou any: tot igual, tot diferent
President Mas i compromís
Acabar amb les minories privilegiades
El 28 votem el futur de Catalunya
Democràcia i legislatives americanes.
¿Dificultades?, Chile nos mostró el camino
Sense universitat no hi ha competitivitat
Legítim no ètic.
Cal recolzar l?industria amb convicció
Metro Sabadell, conquerir l?esdevenidor
Unitat per a què?
Federalisme o Independència
Reforma Laboral: sols el 1er pas.
Disseny Multidisciplinar: Una professió indispensable
Recuperar la Confiança
Reforma laboral: recolzar al govern
Convergència i Unió: Gràcies
ESTATUT: Cap Sorpresa
L?hora del indefugible relleu
750.000 milions: un SÍ a Europa
Estatut?, quin Estatut?
Tèxtil: Un futur prometedor
Clima i model de desenvolupament
Productivitat, innovació i internacionalització
Sense disseny no hi ha competitivitat.
El disseny: motor de la innovació i el progrés social
El disseny: motor de la innovació i el progrés social
És l?hora de la política
Cambio Climático y Sociedad Civil
2010: un any clau
Política i Honestedat
Clima, seny i tecnologia
La Indústria motor de futur
La crisis financera i el crac de l?economia Espanyola: Una oportunitat de futur
Canvi Climàtic i futur
Pressupostos 2010: no resignació
Requisits del bon dissenyador
Plàstic-dependència i reciclatge
Barcelona Fashion.
Internet: Lent i car
exigir-lo és la nostra obligació
Setembre complicat?, diem NO
El rol del Diseñador
Productivitat i actitud
Atur i pacte social
XXè anys de compromís amb l?esdevenidor
Insuficient
El disseny una clau del futur
El progreso está en Europa
Talent, esforç i lideratge
Formula 1 y Diseño.
L?alternança ens fa forts.
Sancionar o Evitar la distracció?
Crisi, benedicció o maledicció?
Canviar persones o politiques?
És l?hora del realisme
Alinear capacitats empresarials i oportunitats
Empresaris a Madrid.
facilitar la incorporació de Talent
No podem ésser sols espectadors
Qui assumeix la responsabilitat de governar?
Per superar la crisi: més capital humà
El llegat d´ANTONI FARRÉS
100 milions de nous llocs de treball
Exportar: eficaç Lluita contra l?atur
Prioritat: L?ocupació
La creativitat: el camí per assolir el futur
No oblidem els autònoms!
La clau esta en les Pymes
Cal escoltar les bones noticies
dèficit comercial i competitivitat industrial
Ja n?hi ha prou
Geòrgia o ?Un mon, un somni?
Sense recursos el desenvolupament no és possible
Que passarà el 14 d?agost?
Si al disseny
Decebedora, insuficient i preocupant
Convergència i la necessària oposició.
La Musica: motor del desenvolupament humà
Set eixos per vertebrar el Futur
El president Zapatero no afronta la realitat
Formació i Industria és la clau
Cal dir SI a Europa
El rerefons de la vaga no és el petroli
Yes, we can too
Activar al màxim el talent.
On és l?oposició?
Immigració i Unió Europea
El Repte de la formació ocupacional i continuada
Dia d?Internet i crisis econòmica
El disseny: l?element Clau de la competitivitat empresarial
Amb crisis o desacceleració cal mirar el futur
INSUFICIENT
Amb mentides no hi ha futur.
El disseny: element indispensable
Sabadell: construint futur
Problema número 2: L?energia
Tots pendents de Madrid
Problema número 1: L?aigua


El Cercle per al Coneixement és una comissió de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País per al foment de l'economia i la societat del coneixement.

Nit del Cercle

Especial Ètica